Instalacje odgromowe

Zadaniem instalacji odgromowej jest ochrona obiektu przed uderzeniami pioruna i bezpieczne odprowadzenie jego energii do ziemi jak najkrótszą drogą. Aby jednak taka instalacja spełniała swoje zadanie, musi zostać poprawnie wykonana. Prawo budowlane przewiduje, że instalacja odgromowa powinna być montowana w budynkach wyższych niż 15 m i o powierzchni co najmniej 500 m3 lub w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych, jak również w każdym obiekcie użyteczności publicznej. Jednak tak naprawdę warto każdy budynek mieszkalny zabezpieczyć piorunochronem. Dodatkowo przy ubezpieczaniu budynku, często wymagane jest wyposażenie go w instalację odgromową przez ubezpieczyciela i daje możliwość wnioskowania o dodatkowe upusty związane z polisą ubezpieczeniową.

Wykonujemy:

Nasze instalacje wykonujemy w oparciu o produkty firmy ELKO-BIS